Politica de Confidențialitate

Prezenta Politică de confidenţialitate (denumită în continuare „Politică de confidenţialitate”) descrie practicile societății s.C. TOP CLASS IMOBILIARE s.r.l. , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/732/2015, cu sediul în Reghin,str. Viilor,nr.82b, Mures, având codul fiscal nr. Ro34794275  (denumită în continuare  „Societatea”), în ceea ce priveşte colectarea, utilizarea, stocarea şi dezvăluirea datelor cu caracter personal (aşa cum sunt definite în continuare), care ne sunt furnizate de către dumneavoastră şi, în general, de către utilizatorii site-ului TOP CLASS RESIDENCE (denumit în continuare „Site”), precum şi conţinutul, produsele şi serviciile oferite pe Site (denumite în continuare împreună cu Site-ul, „Servicii”). Prezentă Politica de confidenţialitate constituie o parte integrantă a Termenilor şi Condiţiilor, care sunt încorporate prin referinţă. Fiecare termen scris în Politica de confidenţialitate cu majuscule, dar care nu este definit aici, are semnificaţia termenului respectiv aşa cum este definit în Termenii şi condiţiile Site-ului. Titlul specifică ultima actualizare a Politicii de confidenţialitate. Vă rugăm să vizitaţi Site-ul şi să citiţi Politica de confidenţialitate periodic, deoarece este posibil să fie modificată din când în când. De fiecare dată când vizitaţi site-ul sau ne furnizaţi informaţii, vă exprimaţi acceptul faţă de practicile descrise în Politica de confidenţialitate astfel cum a fost aceasta modificată şi aplicabilă la momentul respectiv. Această Politică de confidenţialitate transpune cerinţele noilor reglementări europene privind protecţia datelor cu caracter personal.

1. Introducere.

Noi respectăm şi sprijinim dreptul la viaţa privată şi protecţia datelor cu caracter personal. Suntem conştienţi de importanţa protejării informaţiilor cu caracter personal şi depunem tot efortul pentru că fiecare utilizator al Site-ul nostru să navigheze în condiţii de siguranţă şi securitate. Ca urmare a acestui obiectiv, ne-am dezvoltat această politică de confidenţialitate pentru a vă informa cu privire la practicile noastre în ceea ce priveşte colectarea, utilizarea şi dezvăluirea datelor cu caracter personal.

În sensul prezenţei Politici de confidenţialitate, „Date cu caracter personal” reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, respectiv numele şi prenumele, numele şi prenumele membrilor de familie, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, date din actele de stare civilă, telefon/fax, adresa de domiciliu/reşedinţa, e-mail, ip, informaţii din cookie-uri, informaíi despre dispozitivul utilizat (spre exemplu tipul de dispozitiv şi navigator web), informații despre modul în care utilizați website-ul nostru (ce pagini ați accesat), data/oră la care ați accesat website-ul nostru și pe ce ați dat click, locația geografică de la care ați accesat website-ul nostru (bazată pe adresa IP), profesie, loc de muncă, formare profesională, situaţie familială, situaţie economică şi financiară, date privind bunurile deţinute, date bancare, imagine, numărul de Card, data expirării Cardului, cod IBAN, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate. Vom colecta, utiliza sau dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile prezenţei Politici de confidenţialitate în vigoare la momentul respectiv şi dispoziţiile legislaţiei naţionale şi europene aplicabile în ceea ce priveşte colectarea, utilizarea şi divulgarea datelor dumneavoastră personale (REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date). Prin solicitarea de transmitere a informaţiilor gratuite privind ofertele societăţii, precum şi prin accesarea Serviciilor aţi fost informat şi înţelegeţi că vă exprimaţi acceptul în mod expres ca Societatea să utilizeze datele dvs. cu caracter personal conform scopului/rilor descrise în prezentă Politica de confidenţialitate.

UTILIZATORUL DECLARA CĂ A FOST INFORMAT CĂ ARE URMĂTOARELE DREPTURI ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE PERSONALE COLECTATE ŞI PRELUCRATE DE NOI ÎN CONFORMITATE CU PREZENTA POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE:

 • aveţi dreptul de a accesa datele dvs. și a primi informații despre utilizarea acestora
 • aveți dreptul de a cere corectarea și/sau completarea informațiilor
 • aveţi dreptul de a cere ștergerea datelor
 • aveţi dreptul de a restricționa utilizarea datelor
 • aveţi dreptul de a primi datele într-un format portabil
 • aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs.
 • aveţi dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs.
 • aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii semnificative cu privire la dvs. doar pe baza procesării automate a datelor dvs., inclusiv a profilării
 • aveţi dreptul de a apela către o autoritate de supraveghere

2. Avertisment pentru minori.

În ceea ce priveşte persoanele sub 18 ani şi persoanele puse sub interdicţie, conform jurisdicţiei aplicabile, le este interzis să utilizeze Site-ul sau oricare din Serviciile furnizate. Rugăm aceste persoane să nu ne furnizeze informaţii.

3. Informaţii privind datele cu caracter personal pe care le colectăm.

În timpul procesului de înregistrare sau de utilizare a Site-ului şi a serviciilor, vi se va cere să ne furnizaţi date cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la numele şi prenumele dvs., adresa de e-mail, data naşterii, adresa de domiciliu, numărul de telefon, informaţii cu privire la educaţie şi profesie, starea civilă, şi, în general, alte informaţii, care pot fi folosite pentru identificarea persoanei.

Nu colectăm cu bună știință sau în mod intenționat informații personale sensibile de la persoane fizice și trebuie să nu ne trimiteți informații personale delicate. „Date personale sensibile” sunt informații despre un individ care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice sau calitatea de membru al unui sindicat, informațiile genetice, informațiile biometrice în scopul identificării unice a unui individ, informațiile privind sănătatea sau informațiile privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice. Dacă, totuși, ne transmiteți din greșeală sau în mod intenționat informații personale sensibile, veți fi considerat că ne-ați dat în mod explicit consimțământul să procesăm informațiile personale sensibile în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor. Vom folosi și procesa informațiile dvs. personale cu caracter sensibil în scopul ștergerii acestora.

4. Informaţii privind datele personale colectate de alte site-uri

Accesând Site-ul nostru, este posibil să existe link-uri care duc la alte site-uri, operate de către terţe persoane, dat fiind că în prezent şi în viitor, vom avea astfel de colaborări. Atunci când accesaţi un astfel de link şi veţi naviga şi/sau veţi folosi serviciile unor terţe persoane, indiferent dacă acestea conţin sau nu denumirea noastră, marca comercială sau orice alt drept de proprietate intelectuală al nostru, sunteţi informat că Societatea nu controlează practicile de afaceri ale acestor persoane, şi ca prezentă politica de confidenţialitate nu se aplică acelor terţe părţi sau site-urilor deţinute de acestea. Societatea permite acestor companii să afişeze pe Site anunţuri sau / şi să colecteze anumite informaţii anonime atunci când vizitaţi Site-ul. Companiilor menţionate li se permite să utilizeze informaţii neprivate atunci când vizitaţi site-ul sau alte site-uri, cu scopul de a furniza anunţuri publicitare pentru produse şi servicii de posibil interes pentru dumneavoastră. Aceste companii folosesc în mod obişnuit cookie-uri sau “beacons” pentru colectarea acestor informaţii.

5. Utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 1. Noi folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și Societate, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Societății în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare;
 • pentru activităţi de marketing, cum ar fi trimiterea către dvs. de e-mailuri cu noutăţi privind Site-ul şi Serviciile noastre, actualizarea şi ajustarea conţinutului Site-ului şi ofertele de produse, analiza utilizării Site-ului, transmiterea de actualizări şi informaţii în funcţie de interesele dumneavoastră – cum ar fi bannere şi oferte şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe Site. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, prin completarea formularului de consimţământ. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail conținând comunicări comerciale.
 • pentru retransmiterea de mesaje din partea altor utilizatori sau membri. De asemenea, putem folosi datele dvs. cu caracter personal pentru a vă oferi informaţii referitoare la produsele şi serviciile furnizate de terţe părţi.
 • pentru a facilita comunicarea cu alţi membri sau utilizatori ai Site-ului şi a Serviciilor.
 • pentru a rezolva dispute, şi a pune în aplicare politicile şi normele care reglementează utilizarea Site-ului.

Furnizarea către noi a datelor dvs. cu caracter personal este opţionala. Cu toate acestea, în anumite ocazii, dacă nu ne acordaţi accesul la datele cu caracter personal, nu veţi putea accesa toate sau unele dintre serviciile noastre.

6. Divulgarea datelor cu caracter personal.

Noi nu vindem datele dumneavoastră personale către terţe părţi şi nu am autorizat nicio terţă parte să le utilizeze. Cu toate acestea, în cadrul activităţilor noastre de afaceri, este posibil să divulgăm unele dintre datele dvs. cu caracter personal către partenerii noştri de afaceri şi terţe persoane care acţionează în numele nostru, sau, în cazurile premise sau impuse de Legea aplicabilă protecţiei datelor cu caracter personal. Temeiurile juridice ale acestor dezvăluiri sunt fie interesul legitim, fie obligaţia legală a societăţii noastre.

7. Prestatorii de servicii.

Este posibil să utilizăm furnizori de servicii terţe părţi (ca de exemplu, furnizorii de servicii de găzduire a site-ului; furnizori de servicii de gestionare a datelor etc.) pentru a administra una sau mai multe aspecte ale activităţilor noastre de afaceri, inclusiv prelucrarea şi furnizarea de informaţii cu caracter personal. Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate de o altă companie sau un afiliat, ne asigurăm că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în conformitate cu prezenta Politica de confidenţialitate prin angajamente contractuale sau alte mijloace adecvate. Informațiile dvs. vor fi partajate cu acești furnizori de servicii, acolo unde este necesar pentru a vă oferi serviciul pe care l-ați solicitat, indiferent dacă această solicitare este de accesare a site-ului nostru sau comandare bunuri și servicii de la noi.

8. Dezvăluirea de informaţii în temeiul legii.

Este posibil să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal în limitele permise sau cerute de lege. De exemplu, putem fi obligaţi să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal că urmare a punerii în aplicare a unei hotărâri judecătoreşti, a unei ordonanţe emise de un procuror sau potrivit deciziei unei persoane sau organ administrativ cu competenţă conferită de lege pentru a impune dezvăluirea acestor informaţii. În cazul în care, în mod rezonabil considerăm că datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi utile pentru investigaţii privind activităţi ilegale, putem dezvălui astfel de informaţii către autorităţile de stat competente. De asemenea, vom utiliza informațiile dvs. în legătură cu punerea în aplicare sau cu potențialul de aplicare a drepturilor noastre legale, inclusiv, de exemplu, schimbul de informații cu agențiile de colectare a datoriilor, dacă nu plătiți sumele datorate atunci când sunteți obligat contractual să faceți acest lucru. Drepturile noastre legale pot fi contractuale (în cazul în care am încheiat un contract cu dvs.) sau necontractuale (cum ar fi drepturile legale pe care le avem în temeiul dreptului de autor sau dreptului delictual). Este posibil să fie necesar să utilizăm informațiile dvs., dacă suntem implicați într-o litigiu cu dvs. sau cu o parte terță, de exemplu, fie pentru a rezolva litigiul, fie ca parte a medierii, arbitrajului sau a unei hotărâri judecătorești sau a unui proces similar.

9. Durata prelucrării. Destinaţia ulterioară a datelor.

 1. În vederea realizării scopurilor menţionate, Societatea va prelucra datele personale pe toată perioada de desfăşurare a activităţilor, până în momentul în care utilizatorul va manifesta dreptul de opoziţie, dreptul de a cere ştergea datelor sau de a restricţiona utilizarea datelor. Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor personale, în scopurile pentru care au fost colectate, până la momentul exercitării drepturilor menţionate conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Societate pe durata nedeterminată sau vor fi distruse, luând în considerare următoarele criterii:
 • scopul (scopurile) și utilizarea informațiilor dvs. atât în prezent, cât și în viitor (spre exemplu, dacă este necesar să continuăm stocarea acelor informații pentru a continua să ne îndeplinim obligațiile în baza unui contract cu dvs. sau să vă contactăm în viitor);
 • dacă avem o obligație legală de a continua prelucrarea informațiilor dvs. (cum ar fi orice obligații de păstrare a înregistrărilor impuse de legea sau reglementările relevante);
 • dacă avem orice temei legal pentru a continua prelucrarea informațiilor (cum ar fi consimțământul dvs.);
 • cât de valoroase sunt informațiile dvs. (atât acum cât și în viitor);
 • orice practici industriale convenite privind durata de păstrare a informațiilor;
 • nivelurile de risc, cost și responsabilitate implicate în continuarea deținerii informațiilor;
 • cât de greu este să ne asigurăm că informațiile pot fi actuale și exacte; și
 • orice circumstanțe înconjurătoare relevante (cum ar fi natura și statutul relației noastre cu dvs.).

10. Drepturile persoanelor vizate.

Vă puteţi exercita toate drepturile prevăzute la punctul 1. din prezenta Politica de Confidenţialitate precum şi dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei. Vă puteţi exercita aceste drepturi prin transmiterea către Societate, la adresa de corespondenţă Reghin, str. Viilor, nr.82b, Mures, a unei cereri scrise, datate şi semnate. Societatea va lua toate măsurile rezonabile pentru ca reprezentanţii sau salariaţii săi să nu utilizeze în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, datele şi informaţiile cu caracter personal, pe care aceştia le deţin sau de care au luat cunoştinţă în orice mod.

11. Soluţionarea disputelor.

În cazul în care, în orice moment, aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire la prezentă politica de confidenţialitate, sau consideraţi că am încălcat această Politică de confidenţialitate, vă rugăm să ne transmiteţi un e-mail la: office@topclassresidence.ro  şi vom încerca să rezolvăm orice problemă aţi putea întâmpina. Totodată vă informăm că în calitate de persoana vizată aveţi dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. În vederea exercitării acestor drepturi ne veţi înainta o cerere întocmită în formă scrisă, datata şi semnată. Vă rugăm să specificaţi în cerere dacă doriţi ca informaţiile să vă fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi şi de poştă electronică. Vă vom comunica măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii. În cazul în care nu primiţi răspuns în termenul specificat sau nu sunteţi mulţumit de răspunsul nostru, atunci aveţi dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. Fără a se aduce atingere posibilităţii de a vă adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, aveţi dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care v-au fost încălcate.

12. Cookie-urile.

Pentru confortul dumneavoastră în timpul utilizării site-ului, folosim cookie-uri, o tehnologie care, prin utilizarea dispozitivelor de identificare alfanumerice stochează o cantitate mică de informaţii la computerul unui utilizator al site-ului, astfel încât site-ul poate urmări vizitele viitoare ale utilizatorului, atunci când navighează de la acelaşi calculator. Cookie-urile sunt destinate să sporească confortul şi să îmbunătăţească utilizarea site-ului. De exemplu, informaţiile furnizate prin intermediul Cookie-urilor sunt utilizate pentru a vă identifica ca fost utilizator al site-ului, pentru a oferi un conţinut personalizat al site-ului şi informaţii despre modul în care puteţi să îl utilizaţi, precum şi pentru a facilita experienta dvs. în timpul navigării în acelaşi site. Puteţi refuza utilizarea cookie-urilor, în cazul în care browser-ul dvs. permite acest lucru, însă acest lucru poate afecta calitatea utilizării site-ului şi capacitatea de a accesa anumite funcţii şi tranzacţii. Mai multe informaţii în legătură cu ştergerea sau controlul cookie-urilor sunt disponibile în www.aboutcookies.org.

13. Informaţii de urmărire

Vă informăm că putem utiliza semnalizatoare web sau etichete de pixeli pentru urmărirea informaţiilor şi în special pentru urmărirea utilizatorilor noştri şi colectarea de probe şi informaţii în ceea ce priveşte caracteristicile demografice ale utilizatorilor site-ului, a modelelor de navigare şi de accesare a site-ului, analize statistice etc. Putem transmite informaţiile menţionate mai sus pentru agenţii de publicitate şi către alte persoane, în scopul de a îmbunătăţi serviciile noastre sau de a oferi servicii similare. Nici una dintre aceste informaţii nu pot fi legate de identitatea dvs. sau alte date cu caracter personal ale utilizatorilor individuali. Având în vedere faptul că semnalizatoarele Web funcţionează ca orice altă cerere de informaţii în cadrul site-ului, nu le puteţi refuza, dar aveţi posibilitatea să le faceţi ineficiente prin retragerea din cookie-uri sau prin schimbarea setărilor de cookie ale browser-ului. De asemenea, pentru scopurile noastre de cercetare, putem lega urmărirea informaţiilor prin semnalizatoare web cu datele cu character personal furnizate în mod voluntar de către utilizatorii site-ului. În cazul unei astfel de legături, toate informaţiile legate sunt considerate şi tratate ca date cu caracter personal, care sunt utilizate şi comunicate numai în conformitate cu prezenta Politica de confidenţialitate.

14. Transferul datelor.

Toate informațiile dvs. sunt stocate în România. Datele cu caracter personal pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Spaţiul Economic European. În afară de respectarea oricăror obligații legale față de care suntem supuși (de exemplu, conformarea cu o hotărâre judecătorească), nu intenționăm să vă transferăm informațiile în afara Spaţiului Economic European sau unei organizații internaționale. În cazul puțin probabil în care suntem obligați să vă transferăm informațiile în afara SEE (sau unei organizații internaționale) pentru un astfel de scop, vom asigura garanții și protecții adecvate.

Cere ofertă Sună-ne 0785.521.521 WhatsApp